page_banner

Nguồn nhân lực

Trợ lý kinh doanh
Giám sát kinh doanh
Trợ lý kinh doanh

Bằng cử nhân trở lên
Có trách nhiệm trong công việc :
1 、 Nói tiếng Anh và đọc và viết hoàn toàn có thể đủ điều kiện cho công việc kinh doanh ngoại thương, ưu tiên tiếng Anh trình độ 6
2、0-2 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên sinh viên mới ra trường

Giám sát kinh doanh

Bằng cử nhân trở lên
Có trách nhiệm trong công việc :
1 Nói tiếng Anh và đọc và viết hoàn toàn có thể đủ điều kiện cho công việc kinh doanh ngoại thương
2-43-4 năm kinh nghiệm làm việc